• 1

De blauwe zone

Er zijn plekken op de wereld waar mensen behoorlijk de tijd krijgen om de tweede helft te vieren. Deze plekken worden genoemd: de Blauwe Zones.


In de zogenaamde Blauwe Zones worden de mensen zeer oud en blijven ook lang gezond. Wat kunnen wij van hen leren?

De vijf blauwe zones zijn:

- Het Italiaanse eiland Sardinië

- Okinawa in Japan

- Loma Linda in Californië

- het geïsoleerde Nicoya in Costa Rica Peninsula

- Ikaria, een geïsoleerd Grieks eiland 

De journalist Dan Buettner beschreef deze gebieden in 2008. Hij noemde ze de ‘Blauwe Zones’. Hij merkte daarbij op dat deze woongemeenschappen (de mensen daarin) een aantal zeer interessante gemeenschappelijke kenmerken hebben. 
 
1. In beweging blijven
Mensen in blauwe zones bewegen van nature veel. Zo tuineren en wandelen ze veel, wat meer dan voldoende dagelijkse lichaamsbeweging  oplevert.
 
2. Een doel stellen
Waar wordt je voor wakker? Stel een doel! In de blue zones is het belangrijk om elke dag te laten tellen.

3. Voel je verbonden
Familie is erg belangrijk. In blauwe zones blijven partners vaker bij elkaar, wonen ouders en grootouders vaak in huis, en wordt relatief veel tijd aan de kinderen besteed.

4. Rust en religie
Er wonen opmerkelijk veel religieuzen in blauwe zones. De soort religie verschilt per gebied. Religieuze rituelen als bidden en yoga helpen mensen hun rust te pakken. Dat geldt ook voor niet-religieuze rustmomenten  als een siësta.

5. Niet teveel eten
Opvallend is dat de porties eten ongeveer een vijfde kleiner zijn dan gebruikelijk. In Okinawa hebben ze daar zelfs een term voor uit het confucianisme: hara hachi bu, oftewel: stop met eten als je voor 80% vol zit.

6. Groenten en fruit
In alle blue zones wordt voornamelijk groenten en fruit gegeten. Bonen zijn een belangrijk onderdeel van het dieet. Vlees wordt minder vaak gegeten

7. Matig met alcohol
In bijna alle blue zones wordt met mate alcohol gedronken, soms zelfs niet. Het gaat dan meestal om een tot twee glazen wijn per dag, vaak tijdens de maaltijd

8. Geen vaste pensioendatum
Blijven werken óf op een andere manier bezig blijven is heel gewoon in blue zones. Er wordt niet raar opgekeken als mensen tot op hoge leeftijd actief zijn. Die betrokkenheid bij de gemeenschap lijkt van positieve invloed te zijn op de levensverwachting.
 
Binnen de dagen die wij organiseren  in het kader van “vier de tweede helft”gaan we aan sommige van deze punten aandacht besteden:
- Wat is je doel
- Reflectie
- Ontspanning
- Gevoel van geborgenheid
- Vitaliteit
- Is met pensioen gaan ook stoppen met actief zijn?
 
In de gesprekken en verhalen komen deze punten aan bod.
De invulling van de dag krijg je op de dag zelf te horen.

AfdrukkenE-mail